BEGRIP IS HIER HET TOVERWOORD

15 AUGUSTUS 2019 DOOR ANNETTE BORN


Aankomen na een maagverkleining is momenteel een groot probleem. Ik ondervond het aan den lijve.


Patronen doorbreken, lief zijn voor jezelf, adviezen die vaak worden gegeven wanneer jouw afvalproces niet verloopt zoals je had verwacht. Het doorbreken van patronen is een van de moeilijkste dingen in een mensenleven. Vaak gerelateerd aan veiligheid. Lief zijn voor jezelf is een moeilijke wanneer je jarenlang een haat-liefdeverhouding met je lijf hebt gehad.


Werken aan een positiever zelfbeeld, vertel je jouw omgeving nu wel of niet dat je een maagverkleinende operatie hebt ondergaan?

Zo ja, wat vertel ik? Zo niet, hoe red ik mij dan in vervelende situaties? In hoeverre staat een eventuele partner achter jouw keuze? Is er steun in de nabije omgeving wanneer je in een moeilijke periode zit? Allemaal zaken waar je tegenaan zult lopen.

Soms gaan we aan één ding voorbij: alles start na de operatie. Hoewel je ruim voor de operatie al de nodige voorzorgsmaatregelingen kunt treffen. Zoals actiever gaan bewegen, een beter eetpatroon aannemen. Eerlijk tegenover jezelf zijn; speelt er bij mij echt geen eetproblematiek?


Toch zul je eerst de stap moeten zetten op de operatietafel.

Een spannende en dappere stap. Gelukkig verlopen de meeste operaties zonder risico’s. Maar het kan ook anders. En juist die doelgroep komt bij mij op consult. Je zult maar net bij de groep mensen horen die vrijwel niet afvalt. Stel dat jij degene bent die wel een ernstige complicatie doormaakt. Je zult, juist jij, nu net de pechvogel zijn die niet afvalt na een maagverkleining, terwijl je je toch echt aan de regels houdt. Wat dan?

Dan sta je met je rug tegen de muur. In het ziekenhuis kan men je vaak niet verder helpen. Als klap op de vuurpijl krijg je een psychologisch traject aangeboden. Terwijl je inmiddels alle trajecten wel zo’n beetje hebt doorlopen. Machteloos, moedeloos.

Heb ik dan een toverstafje? Nee. Wat heb ik dan wel? Kennis. Hoe? Mijn eigen leerschool, mijn ervaringen met talloze cliënten die in hetzelfde schip zaten.


Begrip is hier het toverwoord. Schaamte bestaat daar niet.

Samen zoeken naar de kern van het probleem. Als mij iets is duidelijk geworden in de afgelopen tien jaar, dan is het wel dat achter overgewicht een verhaal schuilgaat. Verhalen dikwijls gepaard met een hoop verdriet.

Een maagverkleining vraagt om nazorg. Om individuele gesprekken. Om delen van ervaringen. Met als doel – letterlijk en figuurlijk – verlichting. Een groot deel van de cliënten komt weer op de rit. Soms na één gesprek, soms na meerdere gesprekken.


Aankomen na een maagverkleining is momenteel een groot probleem.

Ik ondervond het aan den lijve. Je leest hierover meer in Aangekomen! Na een maagverkleinende operatie (2017). Hierin ook veel tips, adviezen, onderbouwingen van medisch specialisten en ervaringsdeskundigen. Hoe gingen zij om met de teleurstelling om weer in gewicht aan te komen? Let op: dit boek is niet meer te verkrijgen in de boekhandel, je kunt dit boek rechtstreeks bij mij bestellen.


Een maagverkleining kent geen garanties.

En toch – zelfs met drie operaties achter mijn kiezen – wat ben ik de medische wetenschap dankbaar. Dankbaar dat zij inmiddels zover is om met behulp van een operatie mensen de mogelijkheid te bieden om gewicht te verliezen.

Daarbij hoort voor mij het woord hoop. Hoop heeft altijd hoog in mijn vaandel gestaan. Het bracht me waar ik zo naar verlangde. Iedereen die tobt, die niet zo’n mooi afvalproces ervaart als ze zich inbeeldden toen ze eindelijk aan de beurt waren voor de felbegeerde operatie; er is altijd hoop.